بهترین هدیه خدا
آرشیو
موضوع بندی
یادداشت ها

تازه ترین اخبار
 

دوستانی که اینجارو دیدن :
247007
سه‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1385
زیدان متشکریم

دفاع زیدان ازحیثیت مسلمانی

MoBiN News ? Mobin_s2004@yahoo.com

توهین بازیکن ایتالیایی به زیدان بخاطرمسلمان بودنش موجب خشم وبروزحادثه تلخ فینال جام جهانی شد.
روزنامه گاردین امروزدلیل برخورد شدید زین الدین زیدان بازیکن مسلمان فرانسه راباماتراتزی ایتالیایی رامنتشرکرد.
این روزنامه چاپ انگلیس نوشت: ماتراتزی دربرخوردبازیدان وبرای خشمگین کردن او بخاطرمسلمان بودنش "زیدان " راتروریست خطاب کرده که موجب خشم وبرخوردوی بااین بازیکن ایتالیایی میشود.
دربازی فینال ایتالیای هاکه مهد پرورش باندهای مافیایی و درگیریهای مسلحانه درقاره اروپاهستند دستورصریح مهارزیدان رابه هرقیمت وسعی درایجاددرگیری باوی بطوریکه منجربه اخراج وی شودراداشته اند.
این دستوررامیتوان به راحتی ازبرخوردها وحرکتهای بازیکنان ایتالیایی درمواجهه بااین بازیکن آرام متوجه شد.
ماتراتزی که از روحیه آرام زیدان خبر داشت، سعی کرد با بیان یک چنین دشنامی باعث شود در بازی نهایی جام جهانی زیدان از کوره در رفته و در نهایت با کارت قرمز داور از زمین بازی اخراج شود.
اگرچه حرکت زیدان نمیتواندموردحمایت قرارگیرداما برخورددوگانه داورنیزازدیدهیچ بیینده ای پنهان نمانده زیرادرحالی زیدان کارت قرمزگرفته ودیدارخداحافظی خودراباتلخی به خاطرمیسپاردکه مدافع
ایتالیایی باکمترین برخوردی ازسوی این داورمواجه نمیشود.

به نقل از مبین .

 


   

Powered by WebGozar

Lilypie Expecting a baby Ticker