بهترین هدیه خدا
آرشیو
موضوع بندی
یادداشت ها

تازه ترین اخبار
 

دوستانی که اینجارو دیدن :
247007
دوشنبه 21 آبان‌ماه سال 1386
گیتار خیس
نیمکت خیس ولباس خیس و چشمای خیس و گیتار خیس و
آوازی از عشق براتو خوندم زیر بارون پیش تو موندم
سرت رو شونم در گوشم گفتی دیونم با تو می مونم
دستت تو دستم چشمم تو چشمات
به من گفتی شیرینه حرفات،شیرینه حرفات،شیرینه حرفات،شیرینه حرفات
پیش تو موندم، شب و روندم آفتاب دراومد هنوز میخوندم....
پیش تو موندم ،شب و روندم آفتاب دراومد هنوز میخوندم،هنوز میخوندم،هنوز میخوندم
آفتاب در اومد

نیمکت داغ لباس داغ یه عشق داغ چشمای داغ و گیتار داغ
آوازی از عشق برا تو خوندم
زیر آفتاب پیش تو موندم سرت رو زانوم خیلی آروم
گریه میکردی مثل بارون
با تو نشستم گریه کردم خیلی آروم مثل بارون،مثل بارون،مثل بارون،مثل بارون

پیش تو موندم خورشید و روندم دم غروب شد هنوز می خوندم
پیش تو موندم خورشید و روندم یه باد وحشی هنوز می خوندم،هنوز می خوندم،هنوز می خوندم
یه باد وحشی

نیمکت خاکی لباس خاکی یه عشق خاکی و گیتار خاکی
آوازی از عشق براتو خوندم
آوازی از عشق براتو خوندم
زیر طوفان پیش تو موندم سرت رو شونم در گوشم
گفتی دیونم با تومی می مونم دستت تو دستم چشمم تو چشمات
به من گفتی شیرینه حرفات،شیرینه حرفات،شیرینه حرفات،شیرینه حرفات

پیش تو موندم طوفان و روندم بازم که شب شد هنوز میخوندم
پیش تو موندم طوفان و روندم یه عمر گذشت هنوز میخوندم، هنوز میخوندم، هنوز میخوندم
یه عمر گذشت
نیمکت پیر لباس پیر یه عشق پیر و گیتار پیر
آوازی از عشق براتو خوندم
یه عمر گذشت و پیش تو موندم

سرت رو زانوم خیلی آروم گریه می کردی مثل بارون
با تو نشستم گریه کردم مثل همیشه مثل بارون،مثل بارون،مثل بارون،مثل بارون

بازم که شب شد منوتو اینجا هنوز نشستیم دوتایی تنها
بازم که شب شد منوتو اینجا هنوز نشستیم دوتایی تنها،دو تایی تنها،دو تایی تنهاااا

   

Powered by WebGozar

Lilypie Expecting a baby Ticker